Bl balet "B"

Zbvajc jistina 250 K
   zpas .212 chybjc stulpny 50 K   50 K
  zpas .257 1. kontumace  - 100 K - 100 K