Rudá hvězda Děčín

Zbývající jistina 350
zápas č.262 – nedodržení přílohy č.2 Propozic (rozsvícení světel na Kocandě ve 20:15) – 50 Kč – 50 Kč