26. KOLO:  BRONZ PRO HUNTÍŘOV...............................Okresní přebor
 
22. KOLO: ESPANYOL VÍTĚZEM.........................1. třída
 
Uzávěrka přihlášek do soutěžního ročníku 2018/19 je 15.června. Podáním přihlášky se rozumí zaplacení startovného. Nováčkové platí  1900 Kč, Denas, Pop Servis, Česká Kamenice 1500 Kč,ostatní 700 Kč. Zahajovací schůze nového ročníku  se uskuteční v úterý 19.6. od 18:30 na Kocandě.  Další informace obdržíte mailem nebo u předsedy D.A.F.
 
Případný rozhodující zápas o vítězství v 1. třídě Bodlo - Espanyol se odehraje v pátek 22.6. od 19:30 na Kocandě.
 
Termín pro podávání přestupů/hostování končí 30.4. 2018.
 
Důrazně upozorňuji předsedy mužstev hrající své domácí zápasy na Kocandě, aby si přečetli přílohu č.2 Propozic a dodržovali ji. V případě dalšího porušování nebudete moci od podzimu  hrát své domácí zápasy na Kocandě. Děkuji. Předseda.
 
Dvacet let platí, že oba týmy jednoho zápasu se převlékají v jedné šatně.  Prosím dodržujte to. Děkuji předseda.

Rozlosování krajského poháru...............................Stažení
 
Každý hráč uvedený v Zápise o utkání musí mít zaplacen členský příspěvek Svazu Futsalu za rok 2018. Přesný způsob placení je uveden v příloze č.1 Propozic.
 
Rozlosování Okresní přebor - jaro 2018..........................Stažení

Rozlosování 1. třída - jaro 2018...............................Stažení

Propozice soutěží 2017/18..........................Stažení
příloha č. 1 .................................Stažení
Příloha č. 2 - Kocanda...................Stažení

Zápis o utkání ......................Stažení

 
Tento týden bylo uděleno mnoho pokut za chyby typu chybná výstroj nebo špatně vyplněné Zápisy o utkání.
Jelikož tomu tak bylo i v minulém kole, žádám Vás o přesné plnění Propozic a jejich příloh. Pokud by se to mělo opakovat, nezbylo by nic jiného, než pokuty zvýšit, aby si některé týmy uvědomili, jaké jsou jejich povinnosti . To je opravdu tak těžké správně a včas vyplnit Zápis a odehrát zápas s nataženýma stulpnama?
 
Předem děkuji za nápravu. Předseda.
 
Jelikož se našly 3-4 celky, které se pokoušejí  obejít Propozice, hlavně přílohu č.1 pojednávající o registraci, přestupech a placení čl. příspěvků, vydavám toto doplnění:
Pokud budete podávat žádost o registraci, přestup/hostování, platit členský přípěvek, musíte "Nejpozději do začátku utkání, ve kterém chce daný hráč nastoupit" zaslat všechny podklady na obě známé adresy (registracefutsal@fotbal.cz a petaprochy@centrum.cz).
POZOR! Jestliže podáváte přestup/hostování za hráče, který ještě nemá zaplacen členský příspěvek, musíte ten zaplatit a doklad o zaplacení poslat na adresu petaprochy@centrum.cz  "Nejpozději do začátku utkání ve kterém chce daný hráč nastoupit".

Aktualizovaná příloha č.1 Propozic ....... Stažení
 
Omlouvám se za komplikace, ale jsou celky, které se pokouší  obejít Propozice a hrát s hráči "na černo". Snažím  se tomu zamezit
Těm  z Vás, kterým se to nelíbí, chci říci, že by bylo velmi jednoduché postupovat dle Soutěžního řádu. Což znamená, že hráč by mohl nastoupit až "zezelená" ve FUTisu. To by Vám ale přineslo mnoho problémů.
 
Děkuji za pochopení a prosím o přesné dodržovaní Propozic a jejich příloh. Předseda.

 

 
Nově jsme pojištěni při úrazu u pojišťovny Kooperativa. Tiskopis pro nahlášení úrazu a postup vyplňování najdete níže. Je postatné, aby ve zprávě od lékaře bylo uvedeno, že se úraz stal při utkání nebo tréninku futsalu. Ne při fotbale, fotbálku,sálovém fotbale, nebo podobně. V tom případě Vám tiskopis nepotvrdím.

Tiskopis pro nahlášení úrazu..........................Stažení
Postup vyplnění formuláře
......................Stažení

Jestliže budete vyplňovat nový formurář k pojištění u Kooperativy, NEVYPLŇUJTE! kolonku: název sportovního subjektu a ID ČUS a IČO TJ/SK.

Předseda.  

 

Několik z Vás má ještě potíže s vyplňováním Zápisu o utkání, tak tedy pro ně: V zápise vyplňujete, pokud jste domácí mužstvo,  název obou týmů a čísla a celé jména (příjmení a jméno) hráčů. Pokud jste hosté, jen čísla a celá jména. Jestliže hráč ještě "nezezelenal" ve FUTisu, za jeho jméno "F". Jménem se rozumí Josef, Jaroslav, Eduard. Ne Pepa, Jára, Éda. V zápise budou jen hráči, kteří se zápasu zúčastnili. Číslo utkání, místo utkání, začátek po Vás nechci. Děkuji za řádné vyplnění zápisu. Od 4. kola budou případné chyby ve vyplnění pokutovány.
Předseda.

 

PRO TÝMY HRAJÍCÍ SVÉ DOMÁCÍ ZÁPASY NA KOCANDĚ
Tento týden opět potvrdil, že málo z Vás četlo Přílohu č.2 RMS, která pojednává o organizování zápasů na Kocandě. Kdybych chtěl, mohl bych uložit pokuty za několik stovek korun. Jde hlavně o první zápas daného dne. Pokud neodevzdáte po skončení zápasu na bar klíč od šatny, nemá se třetí utkání daného dne kde převlíkat. A přesně to se stalo ve středu i v pátek. Přílohu jsem přepsal a doplnil o program zápasů na Kocandě. Naposledy Vás žádám o důkladné přečtení Přílohy a hlavně její plnění. Příště již budou následovat tvrdé tresty. Prosím nesabotujte hladký průběh futsalové sezóny.
Děkuji předseda.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V BŘEZINÁCH JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ CHOZENÍ PŘES TRAVNATOU HRACÍ PLOCHU !!!
HŘIŠTĚ JE NUTNO OBEJÍT. PORUŠENÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ BUDE TVRDĚ FINAČNĚ A DISCIPLINÁRNĚ TRESTÁNO !
PŘEDSEDA.

 

Poslední dobou nastupují některé  týmy opožděně k utkání. Žádám Vás o včasný nástup k utkání  i včasné předání Zápisu hostujícímu celku. Propozice hovoří jasně, čekající doba neexistuje. Pokud by se tato situace měla častěji opakovat, budou rozhodčí vyzvání ke striktnímu dodržování Propozic.

Předseda

 

Připomínám, že dle Propozic bod 11.a je zakázan start v kopačkách "lisovkách". V případě, že v nich bude chtít hráč nastoupit,  nebude připuštěn rozhodčím ke hře.

Předseda

 

Upozorňuji, že na lavičce týmu mohou být v průběhu zápasu jen hráči a činovníci,  jak je uvedeno v Propozicích bod 11.c. Dále upozorňuji, že hráči v disciplinárním trestu (po tomto kole tři) na lavičku nemohou.

Předseda

 
 

 Pokud budete platit členské příspěvky přímo na pokladně České Spořitelny bude Vám nově účtován poplatek 25 Kč.Vedení Svazu Futsalu jedná opětovném zrušení tohoto poplatku.

 V tomto týdnu kdy se nedostavil na zápas delegovaný rozhodčí.Upozorňuji že i v tomto případě musí být zápas odehrán.Rozhodčího je povinen dodat domácí tým.
                                                                                                                                                                                                    Předseda.