PROHLÁŠENÍ DĚČÍNSKÉ ASOCIACE FUTSALU  D.A.F

 
 

USNESENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FUTSAL DĚČÍN ..........................Stažení

                       

 
 
 

Hodnocení podzimu 2017 ..........................Stažení

                       

 
 

Hodnocení sezóny 2016/17 ..........................Stažení

                       

 
 

Pavouk Krajského poháru ..........................Stažení

                       

 
 

Hodnocení podzimní sezóny 2016...........................Stažení

                       

 
 

HODNOCENÍ OKRESNÍ FUTSALOVÉ SEZÓNY 2015/16....................Stažení

                       

 
 

Informace ze zahajovací schůze  a pokyny před zahájením podzimní části sezóny 2015........................Stažení

                       

10.4.2016
 

 Hodnocení podzimu  ..........................................................................................Stažení

                       

10.3.2016
 

 Zápis ze zahajovací schůze..........................................................................Stažení

                       

23.8.2015
 

 Informace ze zahajovací schůze a pokyny před zahájením podzimní části sezóny 2015  ................................................Stažení        

                       

12.3.2015
 

 ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ  DĚČÍN – JARO  2015 ................................................Stažení        

                       

 
14.8.2014
 

 ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ  DĚČÍN – PODZIM 2014  ................................................Stažení        

                       

 
3.3.2014
 

 ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ  DĚČÍN – JARO 2014  ......................................................Stažení        

                       

 
30.11.2013
 Dobrý den.Komise futsalu schválila další možný způsob registrace nových hráčů a podávání přestupů a hostování.Zasílám přestupní lístek pro elektronické podání a postup při zaslání.Přihlášku za člena SF ČR najdete na našem webu.Starý způsob podávání přihlášek a přestupů poštou zůstává v platnosti.

                                                                                                                                                                                            Předseda.

 
23.6.2013
O týden později,ale přeci jenom je jaro za námi.Děkuji všem za akční přístup při překládání zápasů.Sice by Vám to bylo houby platný ale nikdo neremcal a hrál přeložené zápasy tak jak jsem je nařídil.Hodnocení sezóny obdržíte příští týden.
Je tři hodiny po ukončení posledního zápasu a již Vám zasílám podklady pro nový ročník.V přílohách máte rozlosování obou soutěží.Nepředpokládám nějaké zasádní korekce,ale přeci jenom obdržíte začátkem července ještě konečnou verzi.Jen u Rudý Hvězdy nastanou jistě změny,od 17:30 opravdu namůže v říjnu a v listopadu na Vrchličáku hrát.
Dále jsem Vám zaslal výši částky za pronájem hřiště a doplatek pokut.TU MUSÍTE ZAPLATIT NEJPOZDĚJI NA ZAHAJOVACÍ SCHŮZI.Ta se uskuteční v pondělí 5. srpna.Nezaplacení dané částky v daném termínu bylo letos pokutováno částkou 200 Kč.Kdo tedy bude 5. srpna mimo Děčín toho prosím o zaplacení předem.Samozřejmě ještě obdržíte pozvánku.
Soutěže začnou v týdnu od pondělí 19.srpna.Později začínat nemůžem jelikož končíme 16. listopadu a začátek soutěže třeba jen o týden déle by hrozil nedohráním. 
Také Vám zasílám opravené propozice a jejich přílohy.Vše zatím v pracovní verzi.Konečnou schválíme na zahajovací schůzi.Z nejdůležitějších změn chci upozornit na změnu termínu kdy je možno uskutečnit přestup a hostování.Ty můžete nově uskutečňovat  již od pondělí 24.6 až do 30.4. 2014.
Závěrem chci v našich řadách přivítat nováčky Mexico Děčín a Piráty Děčín.Tým SCA Boletice mění název na FC Barcelona Děčín.Pokud ještě někdo uvažuje o změně názvu klubu může tak učinit do 31.7. 2013.Postup mu vysvětlím.Týmy Constellium Děčín a Rozmetadlo Malá Veleň "B" ukončují činnost.Děkuji jim za spolupráci.
S pozdravem předseda.
23.6.2013

PROPOZICE PRO ROČNÍK 2013 -2014 + PŘÍLOHY....................................Propozice

příloha č.1

příloha č.2

 
 
23.3.2013
     

ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE FUTSALU DĚČÍN JARO 2013

 1. Hodnocení podzimu:Kritika hrací plochy na Slavoji.Týmy 1. třídy projevili zájem hrát od podzimu 2013 na hřišti MŠ Malšovice.Předseda D.A.F. zjistí za jakých podmínek je možnost pronájmu tohoto hřiště.Týmy okresního přeboru zůstávají na Slavoji.Předseda D.A.F. projedná s předsedou Slavoje Děčín možné způsoby rekonstrukce hrací plochy.

 2. Týmům vrácena částka 350 Kč z členských příspěvků Svazu Futsalu za rok 2012.Vedoucí týmů důrazně upozorněni na včasné zaplacení členských příspěvků pro rok 2013.

 3. Hlasováním jednomyslně neschválena úprava pravidel (hra brankaře).

 4. Startovné pro nový soutěžní roční 2013/14 je nutno zaplatit do 31.05. 2013.Jeho výše je 700 Kč.Týmy jenž nedodali potřebné dokumenty dle propozic (Jílové,Constellium, Srbská Kamenice,Česká Kamenice) platí 1300 Kč.Nováčkové 1700 Kč.Doplatek pokut se platí na zahajovací schůzi v srpnu 2013.

 5. Vedoucí týmů upozorněni na správné vyplnění „Soupisky mužstva“.V soupisce mohou být uvedeni jen hráči jenž mají zaplaceny členské příspěvky.

 6. Pokuty pro týmy: Neúčast na zahajovací schůzi jarní části:100 Kč – Srbská Kamenice, Slovanka, Huntířov, Jílové, Constellium, Kr. Studenec „B“

 Pozdní zaplacení pronájmu hřiště: 200 Kč – Jílové,Constellium

 7. Změna předsedy týmu: Česká Kamenice – Roman Vogl, 736735711,roman.vogl@seznam.cz

 

 V Děčíně dne 04.03. 3013                               zapsal: Petr Procházka

STAŽENÍ DOKUMENTU.

 

 
Vážení kolegové,zasílám několik informací z futsalu.
Od 01.01. 2013 platí nové úrazové pojištění členů Svazu Futsalu ČR.Bylo sjednáno s VZP-pojišťovna, č.s. - 13100000 10.V přílohách další informace.Kolonku "Doplňující informace" tiskopisu o nahlášení úrazu musí vždy vyplnit předseda D.A.F.
V dalších přílohách zasílám opravené rozlosování okresního přeboru.Jde o přesunuté domácí zápasy Srbské Kamenice z pátku na středu.
Začátkem února obdržíte pozvánku na zahajovací schůzi jarní části.Koná se 4. března.Nejpozději do té doby musíte zaplatit pronájem hřiště na jarní část.Výši  částky k zaplacení  obdržíte v pozvánce.U zápasů na Slavoji si jí můžete vypočítat tak,že počet jarních domácích  zápasů vynásobíte 250.Pozvánka na schůzi bude na 99,99% obsahovat informaci že již dorazila dotace z členských příspěvků Svazu Futsalu za rok 2012.V tom případě Vám bude částka za pronájem hřiště snížena o 350 Kč.
Dne 23.01. odevzdám na ČSTV seznam nových hráčů tak jak jste mi je nahlásili.Tuto povinnost do 22.01. 12:00 nesplnili: Jílové,Česká Kamenice,Srbská Kamenice,Constellium, Kr. Studenec,DC Východ.Tyto týmy neobdrží dotaci města za rok 2013. Předseda.
 
 
Upozorňuji předsedy družstev které chtějí i v roce 2013 čerpat dotaci na činnost,že musejí do 20.01. 2013 odevzat předsedovi soupis nově zaregistrovaných členů za kalendářní rok 2012.Jedná se o jen nově zaregistrované hráče kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2012.Hráče kteří do Vašeho oddílu přestoupili nebo jsou v něm na hostování do tohoto seznamu nezahrnujte.Dotace v tomto roce činila 600 Kč na mužstvo a o tuto částku Vám bylo sníženo startovné.Seznam musí obsahovat jméno,příjmení a rodné číslo.Zasílat ho můžete mailem nebo písemně.                                                                                                                                                  Předseda
 
VIDEO - VYSVĚTLENÍ SKLUZŮ.........................................................................................................................................................odkaz
 

PROPOZICE PRO ROČNÍK 2012 -2013 + PŘÍLOHY....................................Propozice

příloha č.1

příloha č.2