11. KOLO: PELIKANS LEGENDS PŘEZIMUJÍ NA ČELE, POSUN MEXICA Z POSLEDNÍHO MÍSTA..............Okresní přebor
 
11. KOLO: NOTA „B“ PŘEZIMUJE NA ČELE.............1. třída
 
Rozlosování náhradní ligy ........Stažení
 
Přihlášky do soutěžního ročníku 2020/21 je možno podávat do 8.6. 2020. Přihláška se podává e-mailovou zprávou na adresu: petaprochy@centrum.cz
ve formě:
Přihlašuji tým XXX YYYY do futsalového ročníku 2020/21. Předseda klubu Jan Neochotný.

Přihláška je nezávazná a nabude platnosti až schválením na zahajovací schůzi soutěžního ročníku 2020/21. Poté je tým povinen zaplatit v daných termínech požadované poplatky (startovné, hřiště, členské příspěvky)

Předseda
 
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM OBNOVY FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ


O tom, zda anulujeme soutěžní ročník 2019/20, nebo budou platit tabulky po podzimu, rozhodneme až hlasováním na zahajovací schůzi nového soutěžního ročníku. Ta by se měla dle nového nařízení Vlády ČR uskutečnit ihned po otevření restaurací tedy 8.6. Pokud půjde vše dle tohoto plánu, uskuteční se do 11.6. a budou na ní uzavřeny přihlášky pro soutěžní ročník 2020/21. Všechny informace obdržíte týmy do konce května.

Předběžný harmonogram:
1.- 8.6. podat přihlášku do soutěže
8. - 11.6. zahajovací schůze
do 20.6. zaplatit startovné (max. 1300 Kč)
do 30.6. rozlosování soutěže
do 20.7. zaplatit pronájem hřiště ( max. 1750 Kč)
v týdnu 17. - 21.8 finále poháru
do prvního zápasu zaplatit členský příspěvek
24.8. zahájení soutěží

Pokud by chtěl někdo podávat přestup, nejdříve mi zavolá!
Hráči Denasu budou moci přestoupit až po schůzi.
Hráči Mexica mají do 31.12. 2020 zastavenou činnost.

Tyto informace platí k dnešnímu dni 16.4. 2020. Změny ovšem nastávají každou chvíli. Budeme na ně reagovat. Zatím postupujeme dle tohoto plánu. Koncem května již budeme moudřejší.

Předseda
 
FUTSAL SE DO ODVOLÁNÍ NEHRAJE!!!

Na základě rozhodnutí vlády ČR a vedení Svazu Futsalu jsou do odvolání přerušeny všechny futsalové soutěže.
Jarní část soutěží byla zrušena. Pokud to podmínky dovolí, začneme v létě připravovat podzimní start ročníku 2020/21.
Předseda
 
Závěrečné tabulky poháru
 
Skupina A
1  Pelikans Legends        3       0       1            31:19            9
2  El Clasico                    3       0      1            29:17            9
3  Pop Servis                   2       0       2           31:24            6
4  Rudá Hvězda               2      0        2           16:22             6
5  Bombers                      0       0       4            11:38             0
 
Skupina  B
1 DC United                     3      0        0          31:14             9
2 Slovanka                       1      1        1          17:13             4
3 Galacticos                     0      2        1          14:22             2
4 Nota                              0      1        2            8:21             1
 
Ve finále okresního poháru se v březnu utkají vítězové skupin Pelikans Legends a DC United. Termín utkání je v jednání.
 
Soutěžní řád 2019/2020.......Stažení

Disciplinární řád 2019/2020 ........Stažení

 
Denas se odhlásil ze soutěže!
Proti hráčům bude postupováno dle bodu č.14 Propozic.
To znamená, že všichni hráči klubu registrovaní v oddíle po 1.8. 2019 mají do 16. kola zastavenou činnost. Pokud bude chtít nějaký hráč po uplynutí trestu přestoupit musí
zaplatit pokutu 500 Kč.
Předseda
 
Přečtěte si prosím přílohu č.1 Propozic. Hlavně způsob placení čl. příspěvku. I lidé, u kterých bych to nikdy neřekl, tu přílohu nikdy nečetli.Jen díky tomu, že jsem před zápasem provedl kontrolu Zápisu, nenastala několikrát kontumace. Kdybych tam nebyl, byly toto kolo tři kontumace. Několikrát jsem Vás na to upozorňoval, přesto k tomu pořád dochází. To samé vyplňování Zápisu, čísla hráčů, civilisté na lavičce, "F" u jmen. Pro několik z Vás španělská vesnice. Příště začnu už jmenovat!!! Předseda
 
Od 1.7. 2019 platí nový přestupní řád. Není možno podávat hostování. Hráč může jen přestoupit!!!
Více v důležitém sdělení VV SFČR jenž naleznete níže. Předseda.

Propozice 2019/2020  ..........
Stažení
Příloha č. 1....................Stažení
Příloha č. 2 - Kocanda....................Stažení 
 
Formulář pro nahlášení úrazuu  ..........Stažení
Postup nahlášení úrazu......................Stažení
 
REGISTRAČNÍ LÍSTEK NOVÉHO ČLENA SVAZU FUTSALU ČR............................................Stažení
PŘESTUPNÍ LÍSTEK..........................................Stažení
 
Důrazně upozorňuji předsedy mužstev hrající své domácí zápasy na Kocandě, aby si přečetli přílohu č.2 Propozic a dodržovali ji. V případě dalšího porušování nebudete moci od podzimu  hrát své domácí zápasy na Kocandě. Děkuji. Předseda.
 
Dvacet let platí, že oba týmy jednoho zápasu se převlékají v jedné šatně.  Prosím dodržujte to. Děkuji předseda.
 
Každý hráč uvedený v Zápise o utkání musí mít zaplacen členský příspěvek Svazu Futsalu za rok 2018. Přesný způsob placení je uveden v příloze č.1 Propozic.
 

Zápis o utkání ......................Stažení

 
Tento týden bylo uděleno mnoho pokut za chyby typu chybná výstroj nebo špatně vyplněné Zápisy o utkání.
Jelikož tomu tak bylo i v minulém kole, žádám Vás o přesné plnění Propozic a jejich příloh. Pokud by se to mělo opakovat, nezbylo by nic jiného, než pokuty zvýšit, aby si některé týmy uvědomili, jaké jsou jejich povinnosti . To je opravdu tak těžké správně a včas vyplnit Zápis a odehrát zápas s nataženýma stulpnama?
 
Předem děkuji za nápravu. Předseda.
 

Několik z Vás má ještě potíže s vyplňováním Zápisu o utkání, tak tedy pro ně: V zápise vyplňujete, pokud jste domácí mužstvo,  název obou týmů a čísla a celé jména (příjmení a jméno) hráčů. Pokud jste hosté, jen čísla a celá jména. Jestliže hráč ještě "nezezelenal" ve FUTisu, za jeho jméno "F". Jménem se rozumí Josef, Jaroslav, Eduard. Ne Pepa, Jára, Éda. V zápise budou jen hráči, kteří se zápasu zúčastnili. Číslo utkání, místo utkání, začátek po Vás nechci. Děkuji za řádné vyplnění zápisu. Od 4. kola budou případné chyby ve vyplnění pokutovány.
Předseda.

 

PRO TÝMY HRAJÍCÍ SVÉ DOMÁCÍ ZÁPASY NA KOCANDĚ
Tento týden opět potvrdil, že málo z Vás četlo Přílohu č.2 RMS, která pojednává o organizování zápasů na Kocandě. Kdybych chtěl, mohl bych uložit pokuty za několik stovek korun. Jde hlavně o první zápas daného dne. Pokud neodevzdáte po skončení zápasu na bar klíč od šatny, nemá se třetí utkání daného dne kde převlíkat. A přesně to se stalo ve středu i v pátek. Přílohu jsem přepsal a doplnil o program zápasů na Kocandě. Naposledy Vás žádám o důkladné přečtení Přílohy a hlavně její plnění. Příště již budou následovat tvrdé tresty. Prosím nesabotujte hladký průběh futsalové sezóny.
Děkuji předseda.

 

Poslední dobou nastupují některé  týmy opožděně k utkání. Žádám Vás o včasný nástup k utkání  i včasné předání Zápisu hostujícímu celku. Propozice hovoří jasně, čekající doba neexistuje. Pokud by se tato situace měla častěji opakovat, budou rozhodčí vyzvání ke striktnímu dodržování Propozic.

Předseda

 

Připomínám, že dle Propozic bod 11.a je zakázan start v kopačkách "lisovkách". V případě, že v nich bude chtít hráč nastoupit,  nebude připuštěn rozhodčím ke hře.

Předseda

 

Upozorňuji, že na lavičce týmu mohou být v průběhu zápasu jen hráči a činovníci,  jak je uvedeno v Propozicích bod 11.c. Dále upozorňuji, že hráči v disciplinárním trestu (po tomto kole tři) na lavičku nemohou.

Předseda

 
 

 Pokud budete platit členské příspěvky přímo na pokladně České Spořitelny bude Vám nově účtován poplatek 25 Kč.Vedení Svazu Futsalu jedná opětovném zrušení tohoto poplatku.

 V tomto týdnu kdy se nedostavil na zápas delegovaný rozhodčí.Upozorňuji že i v tomto případě musí být zápas odehrán.Rozhodčího je povinen dodat domácí tým.
                                                                                                                                                                                                    Předseda.