14. KOLO: NEČEKANÉ ZAVÁHÁNÍ PELIKANS LEGENDS, STŘÍBRO PRO NOTU.............Okresní přebor
 
14. KOLO: STŘÍBRO PRO STADO, BRONZ MÁ MALÁ VELEŇ.............1. třída
 
Valná Hromada (VH) Futsal Děčín z.s. se uskuteční v pondělí 28.6. od 18:30 na Kocandě.
Občerstvení obvyklé.
Účast zástupce každého týmu přihlášeného do soutěžního ročníku 2021/22 je POVINNÁ!!!
Přihlášku do nového soutěžního ročníku=zaplacení startovného je možno provést do zahájení VH. Již zaplatili: Slovanka, Nota A+B, Stado.
Na VH je nutno zvolit výbor Futsalu Děčín. Pokud chce kandidovat někdo jiný mimo současný Výbor, může kadidaturu podat do začátku VH.
Další program VH:

Hodnocení sezóny 20/21
Příprava nového soutěžního ročníku
Právní zajištění futsalových klubů po 30.6. 2021
Diskuze o budoucnosti futsalu v Děčíně

Prosím zajištěte svoji účast na VH. Ať se Vám nestane, že své domácí zápasy budete hrát v den, čas a na hřišti, kde se Vám to nebude líbit. Nebo také v jiné soutěži. Děkuji.

Předseda
 
PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021/22
Uzávěrka přihlášek v neděli 27.6.
Podání přihlášky = zaplacení startovného. Stávající týmy 700 Kč, nováčkové 2500 Kč.
Zahajovací schůze = Valná Hromada Futsal Děčín z.s. se uskuteční v pondělí 28.6. od 18:30 na Kocandě. Účast přihlášených celků je povinná!!!
 
Tento týden bylo mnoho zbytečných pokut.
UPOZORŇUJI, že hrajeme přesně dle upravených Propozic, které jste obdrželi před začátkem jarní části. Jediná změna v nich obsažená oproti původním je to, že není povinnost, aby mužstvo mělo stejné trenky a stulpny, jsou povoleny i tepláky.
Vše ostatní se nezměnilo. Informujte prosím své hráče. Mnoho z nich to neví a díví se, že musí vyplnit Zápis o utkání, mít pásku kapitána, dva míče a pod...
Dle těchto Propozic dohrajeme stávající soutěžní ročník i pokud budou povoleny v následujících dnech amaterské soutěže. Stále se totiž budeme převlíkat venku, a i kdyby ne, další změna v průběhu soutěž by přinesla jen chaos.

Předseda
 
Zahajujeme v pondělí 3. května!!!

Rozpis zápasů - Okresní přebor, jaro 2021 (platné od 3.5. 2021) ........Stažení

Rozpis zápasů - I. třída, jaro 2021 (platné od 3.5. 2021) ......Stažení

Propozice 2020/21.......Stažení

Příloha č. 1 propozic ........Stažení

Informace ze zahajovací schůze 29.4. 2021 ........Stažení

 
Od 01.01. 2021 zavedl Svaz Futsalu ČR přestupní poplatek 100 Kč za hráče. Tento poplatek platí všichni hráčí, kteří dovršili 18 let věku. Registrace nového člena Svazu Futsalu je stále zdarma.

Při realizaci přestupu je nutné s přestupním lístkem doložit doklad o zaplacení poplatku.

Platbu je nutné poukázat na č.ú. 1601116011/0600 v.s. 649401
 
Nová pravidla 2020/21............Stažení

Změny v pravidlech 2020/21 ..............Stažení

Prohlášení o bezinfekčnosti ..............Stažení
 
Přihláška fyzické osoby za člena Svazu futsalu (nový tiskopis)............Stažení
Přestupní lístek (nový tiskopis) ..........................................Stažení
 
ROZHODNUTÍ ZAHAJOVACÍHO SEMINÁŘE SOUTĚŽNÍ SEZÓNY 2020/21 A DALŠÍ FUTSALOVÉ INFORMACE

Svazem futsalu byl zřízen nový účet pro placení členských příspěvku č.ú.1601616016/0600.
Do 31.8. 2020 funguje tento nový účet souběžně se starým 369-369000369/0800.
Od 1.9. 2020 bude možno platit členské příspěvky jen na nový účet!!!

... celý dokument ke stažení zde: 
rozhodnuti_zahajovaciho_seminare_2020.pdf
 
 
Denas se odhlásil ze soutěže!
Proti hráčům bude postupováno dle bodu č.14 Propozic.
To znamená, že všichni hráči klubu registrovaní v oddíle po 1.8. 2019 mají do 16. kola zastavenou činnost. Pokud bude chtít nějaký hráč po uplynutí trestu přestoupit musí
zaplatit pokutu 500 Kč.
Předseda
 
Přečtěte si prosím přílohu č.1 Propozic. Hlavně způsob placení čl. příspěvku. I lidé, u kterých bych to nikdy neřekl, tu přílohu nikdy nečetli.Jen díky tomu, že jsem před zápasem provedl kontrolu Zápisu, nenastala několikrát kontumace. Kdybych tam nebyl, byly toto kolo tři kontumace. Několikrát jsem Vás na to upozorňoval, přesto k tomu pořád dochází. To samé vyplňování Zápisu, čísla hráčů, civilisté na lavičce, "F" u jmen. Pro několik z Vás španělská vesnice. Příště začnu už jmenovat!!! Předseda
 
Formulář pro nahlášení úrazuu  ..........Stažení
Postup nahlášení úrazu......................Stažení
 
Každý hráč uvedený v Zápise o utkání musí mít zaplacen členský příspěvek Svazu Futsalu za rok 2018. Přesný způsob placení je uveden v příloze č.1 Propozic.
 

Zápis o utkání ......................Stažení

 
Tento týden bylo uděleno mnoho pokut za chyby typu chybná výstroj nebo špatně vyplněné Zápisy o utkání.
Jelikož tomu tak bylo i v minulém kole, žádám Vás o přesné plnění Propozic a jejich příloh. Pokud by se to mělo opakovat, nezbylo by nic jiného, než pokuty zvýšit, aby si některé týmy uvědomili, jaké jsou jejich povinnosti . To je opravdu tak těžké správně a včas vyplnit Zápis a odehrát zápas s nataženýma stulpnama?
 
Předem děkuji za nápravu. Předseda.
 

Několik z Vás má ještě potíže s vyplňováním Zápisu o utkání, tak tedy pro ně: V zápise vyplňujete, pokud jste domácí mužstvo,  název obou týmů a čísla a celé jména (příjmení a jméno) hráčů. Pokud jste hosté, jen čísla a celá jména. Jestliže hráč ještě "nezezelenal" ve FUTisu, za jeho jméno "F". Jménem se rozumí Josef, Jaroslav, Eduard. Ne Pepa, Jára, Éda. V zápise budou jen hráči, kteří se zápasu zúčastnili. Číslo utkání, místo utkání, začátek po Vás nechci. Děkuji za řádné vyplnění zápisu. Od 4. kola budou případné chyby ve vyplnění pokutovány.
Předseda.

 

PRO TÝMY HRAJÍCÍ SVÉ DOMÁCÍ ZÁPASY NA KOCANDĚ
Tento týden opět potvrdil, že málo z Vás četlo Přílohu č.2 RMS, která pojednává o organizování zápasů na Kocandě. Kdybych chtěl, mohl bych uložit pokuty za několik stovek korun. Jde hlavně o první zápas daného dne. Pokud neodevzdáte po skončení zápasu na bar klíč od šatny, nemá se třetí utkání daného dne kde převlíkat. A přesně to se stalo ve středu i v pátek. Přílohu jsem přepsal a doplnil o program zápasů na Kocandě. Naposledy Vás žádám o důkladné přečtení Přílohy a hlavně její plnění. Příště již budou následovat tvrdé tresty. Prosím nesabotujte hladký průběh futsalové sezóny.
Děkuji předseda.